کلیدواژه‌ها = هوش معنوی
نقش هوش معنوی و عمل به اعتقادات مذهبی در سلامت روان دانشجومعلّمان دانشگاه فرهنگیان

دوره 13، شماره 48، شهریور 1396، صفحه 135-157

10.22081/jare.2017.47164.1064

کاظم برزگر بفرویی؛ مهدی برزگر بفرویی؛ منصور دهقان منشادی؛ مریم کیان


مقایسۀ هوش معنوی دانش‌آموزان ورزشکار نخبه و عادی با غیرورزشکار مقطع متوسطه

دوره 12، شماره 45، آذر 1395، صفحه 213-231

10.22081/jare.2016.22303

علی فرمانی؛ مرتضی طاهری؛ خدیجه ایران دوست


تحلیلی بر هوش معنوی کارکنان سازمان بهزیستی شهرستان یزد

دوره 8، شماره 27، خرداد 1391، صفحه 65-94

مهدی میرجلیلی؛ میثم شفیعی