نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اخلاق زیست محیطی

دوره 1، شماره 2.3، بهار 1385، صفحه 60-74

نوشته: مایکل پی. نلسون نوشته: مایکل پی. نلسون؛ زهرا واعظی نژاد