درباره نشریه

عنوان نشریه

مطالعات اخلاق کاربردی 

صاحب امتیاز

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه اصفهان

سازمان همکار

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده الهیات و خانواده

زبان نشریه

فارسی

نظم انتشار

فصلنامه

EISSN

PISSN

2676-6760

2251-7898

 

کشور شهر محل انتشار مجله

ایران -اصفهان

سال آغاز انتشار مجله

1384

وضعیت دسترسی آزاد به مجله

دسترسی به مقالات نشریه رایگان است

هزینه انتشار مقاله

 هزینه های انتشار مقاله

هزینه داوری: سه میلیون ریال

هزینه انتشار(در صورت پذیرش نهایی): هفت میلیون ریال

واریز هزینه به شماره حساب( نزد بانک ملی):

0110284117008 

قالب مقالات

PDF

 الگوی استناددهی

APA

رتبه علمی

علمی- پژوهشی

حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

 نرم افزار  مشابهت یابی و سرقت علمی

سمیم نور

نوع داوری

دوسو ناشناس