امتیازات مقاله های منتشر شده در فصلنامه اخلاق :

  • کسب نمره در مصاحبه دکترا
  • کسب امتیاز در ارتقاء هیئت علمی و بهبود رزومه علمی و شغلی
  • کسب نمره دفاع از پایان نامه
  • نمایه در پایگاه های استنادی بین المللی

از آن جا که فصلنامه اخلاق در صدد ارتقاء رتبه خود به علمی پژوهشی است، از این پس تنها مقالاتی پذیرفته می شود که در تراز مقالات علمی پژوهشی است.

شماره جاری: دوره 16، شماره 40 - شماره پیاپی 62، زمستان 1399، صفحه 1-241 

ابر واژگان