پیامدهای گرایشی دنیاگرایی از دیدگاه قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ثثث

2 استادیار گروه معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

کشف پیامدهای یک رذیله در علم اخلاق و در حوزۀ مطالعۀ گرایش‌های  انسان، به فرد انگیزه می‌بخشد تا آن رذیله را رفع کند.گرایش­ها مجموعه عواطف و احساساتی هستند که نوع تفکر و بینش انسان بر آن‌ها تأثیر دارد. یکی از گرایش‌های مؤثر بر شخصیت انسان که پیامدهای تخریبی اخلاقی برای او دارد، دنیاگرایی است؛ لذا در نوشتار حاضر سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی، پیامدهای گرایشی دنیاگرایی تبیین و تشریح شود. آثار روانی خودخواسته از جمله خداگریزی، خودشیفتگی، آرزومداری، راحت‌طلبی، مال‌اندوزی (که شامل بخل و حرص و ولع می‌شود)، خودبزرگ‌بینی و امید و آرامش کاذب، و آثار روانی ناخواسته شامل ناامیدی و ترس و اضطراب، از جمله پیامدهای گرایشی دنیاگرایان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of the tendency to desire the worldliness from the perspective of the Quran

نویسندگان [English]

 • Parisa sedighi pashaki 1
 • kamran oveisi 2
1 ثث
2 Assistant Professor, Department of Quran and Hadith, University of Islamic Studies
چکیده [English]

Discovering the consequences of a vice in the science of ethics and in the field of studying human tendencies can help motivate its improvement in human beings. Tendencies are a set of emotions and feelings that are affected by the type of human thinking and vision. One of the influential tendencies on human personality that has destructive moral consequences for her is worldliness. Therefore, in the present article, an attempt has been made to explain the consequences of worldliness with a descriptive-analytical method. Voluntary psychological effects on secularists such as apostasy, narcissism, aspiration, comfort seeking, amassing wealth which includes avarice and greed, as well as arrogance, false hope and peace of mind and unwanted psychological effects that include despair, hopelessness, fear and anxiety. It is one of the consequences of worldliness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ethics
 • human
 • worldliness
 • Quran
 • orientation
 1. قرآن کریم.
 2. ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمید (1404ق)، شرح نهج‌البلاغه، قم: مکتبة آیةالله المرعشی النجفی.
 3. ابن‌بابویه، محمد بن علی (1362)، الخصال، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم: جامعۀ مدرسین.
 4. ابن‌بابویه، محمد بن علی (1413ق)، من لا یحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 5. ابن‌فارس، احمد (1414ق)، معجم مقاییس اللغة، قم: هجرت.
 6. تمیمی آمدی، عبدالواحد (1366)، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، قم: دفتر تبلیغات.
 7. ثعلبی، احمد بن محمد (1422ق)، الکشف و البیان، بیروت: دار احیاء  التراث العربی.
 8. جمعی از نویسندگان (1380)،زمینۀ روان‌شناسی اتیکسون و هلیگارد، ترجمۀ مهدی گنجی، چ3، تهران: ارجمند.
 9. جمعی از نویسندگان (1394)، دایرةالمعارف قرآن کریم، قم: بوستان کتاب.
 10. جوادی آملی، عبدالله (1378)، تفسیرتسنیم، چ5، قم: اسراء.
 11. جوهری، اسماعیل بن حماد (1376ق)، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت: دار العلم للملایین.
 12. دیلمی، حسن بن محمد (1408ق)، اعلام الدین فی صفات المؤمنین، قم: مؤسسۀ آل‌البیت:.
 13. راغب اصفهانی، حسین (1412ق)، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دار القلم .
 14. رضی، محمد بن حسین (1406ق)، خصائص الأئمة:(خصائص امیرالمؤمنین)، مشهد: آستان قدس رضوی.
 15. رضی، محمد بن حسین (1414ق)، نهج‌البلاغه، قم: هجرت.
 16. زبیدی، محمد (1414ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دار الفکر.
 17. شعاری‌نژاد، علی‌اکبر (1390)، روان‌شناسی عمومی، تهران: اطلاعات.
 18. طباطبایی، سیدمحمدحسین (1390ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، چ2، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
 19. طبرسی، علی بن حسن (1385ق)، مشکاة الانوار فی غرر الاخبار، چ2، نجف: المکتبة الحیدریة.
 20. طبرسی، فضل بن حسن (1372)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چ3، تهران: ناصرخسرو.
 21. طریحی، فخرالدین (1375)، مجمع البحرین، چ3، تهران: مرتضوی.
 22. طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 23. فخر رازی، محمد بن عمر (1420ق)، التفسیر الکبیر، چ3، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 24. فراهیدی، خلیل بن احمد (1409ق)، العین، چ2، قم: هجرت.
 25. فیض کاشانی، محسن (1415ق)، تفسیر الصافی، چ2، تهران: مکتبة الصدر.
 26. قرشی، علی‌اکبر (1371)، قاموس قرآن، چ6، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
 27. قمی مشهدی، محمد (1368)، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 28. قمی، علی بن ابراهیم (1363)، تفسیر القمی، چ3، قم: دار الکتاب.
 29. کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق)، الکافی، چ4، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
 30. مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار، چ2، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 31. مدرسی، محمدتقی (1419ق)، من هدی القرآن، تهران: دار محبی الحسین.
 32. مصباح یزدی، محمدتقی (1380)،معارف قرآن، چ3، قم: مؤسسۀ آموزشی‌وپژوهشی امام‌خمینی;.
 33. مصطفوی، حسن (1368)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 34. مکارم شیرازی، ناصر (1371)، تفسیر نمونه، چ10، تهران: دار الکتب الاسلامیة.