تحلیل و ارزیابی دوراهی اخلاقی برادران دروغین در والدگری عصر دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم، قم، ایران

2 مدیر گروه اخلاق و تربیت دانشگاه باقرالعلوم عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

10.22081/jare.2024.67750.1866

چکیده

والدگری عصر دیجیتال، به معنای بهره‌گیری والدین از روش‌ها، استراتژی‌ها و رفتارهایی برای آموزش، مدیریت و اصلاح مصرف دیجیتال و زیست مجازی فرزندان و نیز استفاده از فرصت‌های جدید تربیتی به‌واسطه پیدایش تکنولوژی‌های دیجیتال و ارتباطات آنلاین در بستر رسانه و فضای مجازی برای پرورش فرزندان، والدین را در موقعیت‌های خطیر اخلاقی قرار داده، تصمیم‌گیری صحیح اخلاقی را برای آنها سخت می‌کند. یکی از این وضعیت‌ها، ذیل دوراهه اخلاقی«برادران دروغین» رخ می‌دهد. در این وضعیت والدین برای مدیریت و تربیت فرزند در بستر فضای مجازی، بین استقلال و استبداد رأی، تغافل و وادادگی، اقتدار و قدرت‌نمایی، عزت‌نفس و غرور، تواضع و حقارت دچار اشتباه می‌شوند. روش صحیح برای برون رفت از این چالش، رفع ابهام از معنای طرف صحیح مغالطه مانند استقلال، تغافل، اقتدار، عزت نفس و تواضع است. در این مقاله به روش تحلیل مبتنی بر مبانی اخلاق اسلامی به تحلیل و ارزیابی مغالطه برادران دروغین در والدگری عصر دیجیتال به همراه تبیین معنای صحیح از برادر راستین پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of moral dilemma of false brothers in digital age parenting

نویسندگان [English]

 • Hossein Rezaei 1
 • mahdi fadaei 2
1 Qom university, Qom, Iran
2 Director of Ethics and Education Department of Bagheral Uloom University Member of the Faculty of Bagheral Uloom University
چکیده [English]

Parenting in the digital age means that parents use methods, strategies and behaviors to educate, manage and improve children's digital consumption and virtual life, as well as use new educational opportunities due to the emergence of digital technologies and online communication in the media and virtual space to raise children. It puts parents in morally dangerous situations and makes it difficult for them to make correct moral decisions. One of these situations occurs under the moral dilemma of "false brothers". In this situation, parents get confused between independence and tyranny, neglect and commitment, authority and power, self-esteem and pride, humility and humiliation in order to manage and educate their children in cyberspace. The correct way to overcome this challenge is to clear the ambiguity of the meaning of the correct side of fallacies such as independence, neglect, authority, self-esteem and humility. In this article, the method of analysis based on the foundations of Islamic ethics is used to analyze and evaluate the fallacy of false brothers in parenting in the digital age along with the explanation of the correct meaning of true brother.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Parenting
 • digital age
 • moral dilemma
 • false brothers
 • moral evaluation
 1.  

  کتاب‌نامه

  1. اباذری فومشی، منصور (1392)، ترمینولوژی حقوق نوین، مشهد: انتشارات شهید داریوش نوراللهی.
  2. بهادری خسروشاهی، جعفر و عیسی برقی (1397)، «نقش سواد رسانه‌ای والدین و هویت اجتماعی بر مصرف رسانه‌ای دانش‌آموزان»، مطالعات رسانه‌های نوین، دوره4، ش14، ص۲۸۳-۳۰۸.
  3. پادشاه، محمد (۱۳۳۵)، فرهنگ آنندراج، تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران: خیام.
  4. تفضلی، احمد (۱۳۷۷)، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، چ2، تهران: سخن.
  5. توکلی، محمدمهدی (۱۳۹۵)، نصب داور، احکام و آثار آن، تهران: میزان.
  6. جواهری، محمدرضا، عباس عبدی و ناهید مشائی (1399)، «معیارهای بینشی حل دوراهۀ اخلاقی استقلال و استبداد رأی در داوری براساس منابع دینی»، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، دوره24، ش2 (پیاپی83)، ص۴۰۱-416.
  7. حکیم ترمذی، ابوعبدالله محمدبن‌علی (۱۴۰۲)، مرزهای ناشناخته در اخلاق؛ گزیدۀ ترجمۀ الفروق، ترجمۀ حسین صابری، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
  8. دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۸۵)، لغت‌نامه، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسۀ انتشارات و چاپ.
  9. صدرالدین شیرازی، محمدبن‌ابراهیم (۱۳۶۳)، مفاتیح‌ الغیب، تصحیح محمد خواجوی، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی انجمن اسلامی حکمت و فلسفه.
  10. طاهریان، مریم (1396)، «تأثیر مخاطرهانگیز رسانه‌های اجتماعی بر کودکان و نوجوانان»، فصلنامۀ روزنامهنگاری الکترونیک، س2، ش2 (پیاپی6)، ص۳۳-۴۴.
  11. علی‌اکبری، نگین و زینب نصیری زرندی (1398)، «تأثیر فضای مجازی بر آسیب‌های اجتماعی»، مجلۀ پیشرفت‌های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزشوپرورش، س2، ش16، ص۶۳-۷۲.
  12. فراهیدی، خلیل (۱۴۰۹ق)، کتاب العین، چ2، قم: هجرت.
  13. فیض کاشانی، ملامحسن (۱۴۱۷ق)، المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، چ4، قم: مؤسسۀ انتشارات اسلامی جامعۀ مدرسین.
  14. مستقیمی، محمودرضا، منصوره شهریاری احمدی و مجتبی امیری مجد (۱۴۰۱)، «نقش والدگری مستبدانه بر مشکلات سلوک با میانجی‌گری رشد قضاوت اخلاقی در نوجوانان پسر مقیم کانون اصلاح و تربیت»، نشریه پرستاری کودکان، دوره 8، ش4، ص۱-۹.
  15. ملکیان، مصطفی (۱۳۹۷)، سخنرانی «اخلاق والدینی یا فرزندپروری»، مشهد: کارگاه فلسفه اخلاق، کانون بعثت اخلاق، در: https://b-a-m-a.blogsky.com
  16. نراقی، احمد (۱۳۹۲)، معراج السعادة، چ5، مشهد: آستان قدس رضوی (بهنشر).
  17. واسطی زبیدی، محب‌الدین سیدمحمد مرتضی (۱۴۱۴ق)، تاج العروس  من جواهر القاموس، تحقیق و تصحیح علی شیری، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 73
چهارمین شماره علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی
آذر 1402
صفحه 65-84
 • تاریخ دریافت: 17 آبان 1402
 • تاریخ بازنگری: 26 آذر 1402
 • تاریخ پذیرش: 28 آذر 1402