دوره و شماره: دوره 18، شماره 46 - شماره پیاپی 68، شهریور 1401، صفحه 1-190 (بامحوریت اخلاق‌کنشگری روحانیت(2) به سفارش‌میز اخلاق ‌از قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی)