دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 70، اسفند 1401، صفحه 1-209 (اولین شماره علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی ) 

مقاله پژوهشی

مبانی ارزش شناسی اخلاق تغذیه با رویکرد اسلامی

صفحه 11-37

10.22081/jare.2023.66537.1832

حسن روشن؛ محمد هدایتی؛ محمدجواد فلاح؛ غلام رضا نورمحمدی


شماره‌های پیشین نشریه

اولین شماره علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی
بامحوریت جامعه شناسی اخلاق
بامحوریت اخلاق‌کنشگری روحانیت(2) به سفارش‌میز اخلاق ‌از قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی