نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. سعادت و شقاوت از منظر صدرالمتألهین

دوره 7، شماره 24، تابستان 1390، صفحه 145-170

طاهره قاسمی؛ جعفر شانظری


2. تأملی در «خُلق عظیم»

دوره 2، شماره 5.6، زمستان 1385، صفحه 208-228

جعفر شانظری؛ جعفر شانظری