نویسنده = ���������� ����������������� ���������������
تعداد مقالات: 1
1. محبّت، فضیلت برتر در اندیشه‌ی اخلاقی توماس آکوئیناس

دوره 7، شماره 25، پاییز 1390، صفحه 171-196

فروزان مصطفی منتقمی؛ زهرا خزاعی