نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی بر مبانی و آموزه‌های اخلاق مسیحیت

دوره 7، شماره 26، زمستان 1390، صفحه 153-180

جعفر شانظری؛ فائزه زارعیان


2. تأملی در «خُلق عظیم»

دوره 2، شماره 5.6، زمستان 1385، صفحه 208-228

جعفر شانظری؛ جعفر شانظری