نویسنده = اکبر صالحی
رابطة دین‌داری با کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 44، شهریور 1395، صفحه 191-219

10.22081/jare.2017.44927.

اکبر صالحی؛ سید نبی الله قاسم تبار


تأثیر قصه‌های قرآن بر عزّت‌نفس دانشجویان

دوره 11، شماره 41، آذر 1394، صفحه 65-83

10.22081/jare.2017.44906.

محمد خالدان؛ اکبر صالحی؛ رضا شاکری