معنویّت و هنر از دیدگاه سنّت‌گرایان

نویسنده

چکیده

نویسنده در مقاله‌ی حاضر بر آن است تا نسبت معنویّت و هنر را از دیدگاه سنّت‌گرایان، به ویژه سیّد حسین نصر، یکی از شارحان مهم سنّت‌گرایی معاصر، تبیین نماید. نظریات سنّت‌گرایان را نمی‌توان بدون فهم مبانی و مفاهیم کلیدی آنها بررسی کرد؛ چرا که سنّت‌گرایان چیزی را خارج از چارچوب سنّت نمی‌دانند و همه‌ی تأمّلات خود را در این راستا تبیین می‌کنند. به همین دلیل، در این مقاله نخست به مفاهیم اساسی و در عین حال مرتبط با بحث معنویت و هنر پرداخته و پس از آن بحث هنر دینی و سنّتی و ارتباط هنر با معنویت را مورد بحث قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spirituality and art from the perspective of traditionalists

کلیدواژه‌ها [English]

  • aaaaaaabbbbbbbbccccccccc1