کلیدواژه‌ها = کارکنان
رابطۀ سیرت نیکو به‌منزلۀ یک اصل اخلاقی با رفتار شهروندی سازمانی

دوره 13، شماره 49، آذر 1396، صفحه 73-91

10.22081/jare.2017.45139.

منیژه کوشکی؛ حسن قلاوندی؛ علیرضا قلعه ای


پیش‌بینی اخلاق حرفه‌ای بر اساس تحول اخلاقی در کارکنان ستادی قوه قضاییه

دوره 13، شماره 47، خرداد 1396، صفحه 127-145

10.22081/jare.2017.45106.

مرتضی عندلیب کورایم؛ سعید محمودی نیا؛ عباس علوی نژاد


بررسی وضعیت اخلاق کار کارکنان دانشگاه بوعلی‌سینا

دوره 11، شماره 40، شهریور 1394، صفحه 173-203

10.22081/jare.2017.44892.

سیروس قنبری؛ فاطمه فرشچی


اخلاق کاربردی

دوره 11، شماره 40، شهریور 1394، صفحه 203-220

10.22081/jare.2017.44805.

محمدجواد موحدی