کلیدواژه‌ها = فضای مجازی
تبیین اصول اخلاقی حاکم بر تولید و توزیع محتوا در فضای مجازی از منظر اخلاق اسلامی

دوره 18، شماره 45، خرداد 1401، صفحه 41-72

10.22081/jare.2022.63922.1751

سبحان نقدی پور؛ حسین دیبا؛ فرزانه اسلامی باباحیدری