کلیدواژه‌ها = اخلاق
تأثیرپذیری اخلاق و رفتار انسان از تغذیه( بر اساس آیات و روایات)

دوره 19، شماره 5، اسفند 1402، صفحه 11-35

10.22081/jare.2024.68580.1894

صمد بهروز؛ عمران عباسپور؛ سید ضیاء الدین علیانسب


رویکرد حاکم بر پژوهش های حوزه اخلاق در ورزش

دوره 19، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 111-138

10.22081/jare.2023.67133.1847

جاوید پورعبدی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مریم بشارتی مقدم


مبانی ارزش شناسی اخلاق تغذیه با رویکرد اسلامی

دوره 18، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 11-37

10.22081/jare.2023.66537.1832

حسن روشن؛ محمد هدایتی؛ محمدجواد فلاح؛ غلام رضا نورمحمدی


مروری نظامدار بر مفهوم منش‌های اخلاقی

دوره 18، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 37-73

10.22081/jare.2023.65562.1794

محسن آربزی؛ مسعود فضیلت پور


بررسی و تحلیل اصول عام اخلاقی فضای مجازی از منظر اخلاق اسلامی

دوره 18، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 163-196

10.22081/jare.2023.64406.1766

سبحان نقدی پور؛ فرزانه اسلامی باباحیدری


بحران اخلاقی از دیدگاه شهروندان تهرانی

دوره 18، شماره 47، آذر 1401، صفحه 11-69

10.22081/jare.2023.65097.1783

فریبرز بیات؛ سید محمد صادق مهدوی؛ باقر ساروخانی


بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی و اخلاق سلامت

دوره 18، شماره 45، خرداد 1401، صفحه 131-152

10.22081/jare.2022.64368.1764

محسن رضائی آدریانی


پیامدهای گرایشی دنیاگرایی از دیدگاه قرآن

دوره 18، شماره 45، خرداد 1401، صفحه 153-183

10.22081/jare.2022.61344.1650

پریسا صدیقی پاشاکی؛ کامران اویسی


نقش و جایگاه معنویت در سلامت اخلاقی طلاب

دوره 17، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 113-144

10.22081/jare.2022.63436.1731

حسن روشن؛ مهدی علیزاده


طراحی الگوی جامع برای تقویت فرهنگ ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی اسلام

دوره 17، شماره 41، خرداد 1400، صفحه 11-42

10.22081/jare.2021.61489.1655

مهتا جودزاده؛ افسانه نامور؛ نورمحمد یعقوبی